เรียน ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน

ทางเราขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจต่อเว็บไซต์ของสมาคมเยอรมัน-ฝรั่งเศสเพื่อไทมัสบำบัด (GFSTT) เว็บไซต์ของเราถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นไปได้และข้อจำกัดในการบำบัดรักษาแบบทางเลือก แต่เหตุผลในทางการแพทย์ จรรยาบรรณ และกฎหมายนั้น ทางเราต้องขอให้ท่านช่วยพิจารณาถึงข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของ GFSTT ไม่สามารถทดแทนคำปรึกษาของแพทย์ หรือแพทย์แผนทางเลือกได้ กรุณาปรึกษาแพทย์แผนทางเลือก แพทย์ หรือเภสัชกรของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยง และผลข้างเคียงของการรักษา วิธีการ และขั้นตอนในการรักษาดังกล่าว โดยปกติทางเราไม่แนะนำการรักษาโดยใช้ยาด้วยตนเอง

  • ในปัจจุบันสาเหตุของโรคมะเร็งยังคงไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ดังนั้นการใช้ยาโดยแพทย์ทางเลือกส่วนใหญ่ยังใช้การอธิบายว่า “การแพทย์ทางเลือก” อยู่

  • ทางเราขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการเผยแพร่ข้อมูลบนหน้าเว็บเพจของ GFSTT (สมาคมเยอรมัน-ฝรั่งเศสเพื่อไทมัสบำบัด) ซึ่งอยู่ในความดูแลของ GFSTT เมือง Grimaud ประเทศฝรั่งเศส


ขอบเขตอำนาจที่ศาลในการตัดสินคดีความของ GFSTT ตั้งอยู่ที่เมือง Grimaud ประเทศฝรั่งเศส กรุณากด ยืนยัน ก่อนที่จะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของเรา

ยืนยัน